O.U.R. HR intervju sa Jovanom Uzelac, Head of HR South East Market u kompaniji Nestlé

  • Sigurni smo da je na početku karijere bilo mnoštvo izazova. Koji je trenutak bio presudan kada si shvatila da ćeš ostati u HR-u?

Svaki dan je pun izazova i svaki je prilika za neko novo učenje. Na samom početku karijere dosta sam sarađivala  sa timom prodaje, kao i na različitim projektima i  područjima poslovanja. Pošto je moj rad bio u dinamičnom okruženju od prvog dana  i podrazumevao puno interakcija sa različitim ljudima, primetila sam da me sve to jako privlači. Osim toga, uživala sam u prilici da izaberem pravu osobu za određeno radno mesto i da podržim njen ili njegov rad i dalji razvoj u kompaniji, da im svakodnevno budem podrška u rešavanju različitih problema, kao i u motivisanju timova. Osećaj da možeš da utičeš na razvoj zaposlenih je veoma prijatan i on me najviše motiviše sve ove godine. Na početku karijere moj posao je bio ,,one man show”  i podrazumevao je sve delove HR-a. Tu sam najbolje „ispekla“ zanat samog posla i naučila kako da se nosim sa raznim svakodnevnim izazovima.

Kako je prolazilo vreme, uvidela sam da je HR ključan za stvaranje produktivnog i zdravog radnog okruženja i kako sam više učila o samom HR-u, shvatila sam da je to područje koje mi pruža priliku da budem deo procesa donošenja važnih odluka, kao i da najbolje koristim svoje veštine komunikacije, brigu o drugima, vođenja tima.   

Svesna sam da HR industrija stalno napreduje i da se suočava sa različitim izazovima, ali upravo to me motiviše da ostanem u ovom području. Volim da sam deo učenja, promena i da doprinosim razvoju zaposlenih, organizacije i radnog okruženja.

  • Kako ti vidiš HR funkciju danas? Koji set veština jedan HR profesionalac bi trebalo da poseduje?  

HR funkcija danas obuhvata širok spektar aktivnosti, uključujući regrutovanje i selekciju, razvoj zaposlenih, upravljanje performansama, talentima, kompenzaciju i beneficije, upravljanje promenama,  različitostima i inkluzijom, a ujedno i ima ulogu da razume svaki deo poslovanja, ali i izazove sa kojima se kompanija susreće, trendove, kako na globalnom, tako i na lokalnom tržištu. Uz to, HR funkcija se sve više bavi razvojem kulture organizacije i stvaranjem pozitivnog radnog okruženja. To uključuje pružanje podrške zaposlenima u njihovom razvoju, osiguravanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao i rad na inkluzivnosti i raznolikosti.

Što se veština tiče, pored agilnosti, rezilijentnosti, fleksibilnosti i brzog učenja, mislim da je jako bitna samospoznaja  i rad na tome. Što otvorenije prilazimo sebi, lakše ćemo doprineti poslu i sistemu u kome radimo. Jako je bitno da smo otvoreni, da probamo da stvari što manje lično doživljavamo i da naučimo da uživamo u svakom periodu. Osobe koje rade u HR-u bi trebalo da uvek imaju širu sliku i da ne gledaju stvari iz ličnog ugla, nego iz ugla druge osobe. HR profesionalac bi trebalo da poseduje širok spektar veština da bi uspešno obavljao svoje zadatke, a neke od veština uključuju komunikacijske veštine, sposobnost slušanja, analitičke sposobnosti, postavljanje otvorenih pitanja, coaching veština, prilagođavanje komunikacije različitim situacijama i ciljnim grupama i da bude u toku sa tehnološkim promenama. Osim toga, trebalo bi da ima razvijenu empatiju, kao i da razvija hrabrost da iznese svoj stav i mišljenje. To se svakako gradi i ide sa godinama iskustva i  života. Važno je napomenuti da se HR funkcija stalno menja i razvija, pa je važno biti otvoren za učenje novih veština i prilagođavanje promenama u industriji. Po mom mišljenju, ključno je da osoba u timu bude otvorena, da ima integritet, gradi poverenje i da je autentičnog stila.

  • Šta se promenilo u prethodnih 5 godina u HR-u?

Puno toga se promenilo. Pored tehnološkog napretka, fokus je stavljen na samog zaposlenog i njegovo/njeno iskustvo, na proaktivni pristup kandidatima i to uz povećanu pažnju na stvaranju kulture različitosti i inkluzije.

Desila se promena načina rada i, između ostalog, uspostavljanje fleksibilnog/hibridnog načina rada, a sve to kako bi odgovorilil na potrebe zaposlenog. Postali smo bliži zaposlenima, brži smo, mislim da je dijalog bolji i da se  dvosmerna komunikacija između zaposlenog/zaposlene popravila, da se više razume i ceni uloga HR-a i da smo unapredili i ubrzali procese rada.

Pored razvoja samog HR-a, puno se radilo na osnaživanju linijskih menadžera, na izgradnji njihovih liderskih veština i osigaranju da su oni katalizator brojnih promena koje se dešavaju na svakodnevnom nivou.    

  • Svedoci smo velikih promena u svetu u kojem AI preti da zavlada. Kako ste ti i tvoja kompanija uključili AI u svoje procese i ukoliko još uvek niste, da li planirate i na koji način?

HR funkcija se sve više oslanja na tehnologiju kako bi poboljšala svoje procese i pružila bolju podršku zaposlenima. Primeri uključuju automatizaciju administrativnih i transakcionih zadataka što je više moguće i korišćenje analitike podataka za donošenje odluka. Kod nas na globalnom nivou imamo timove koji se strateški bave ovom temom i razvijaju alate koje onda mi koristimo u HR-u. Jedan od primera je i korišćenje Chat GPT alata. I pored AI uloga ljudi će i dalje ostati ključna, a naša uloga će biti potrebna u razvijanju novih veština za korišćenje AI.

  • Kako je vaša kompanija specifična u odnosu na ostale? Šta HR radi drugačije?

Nestlé u Srbiji se razlikuje od ostalih kompanija najpre po tome što pripada većem regionu. U osnovi smo multikulturalna sredina, gde su različitosti i inkluzija deo naše svakodnevnice, gde svaki zaposleni ima priliku da sarađuje sa kolegama i koleginicama iz drugih zemalja. Mogućnosti za rast i razvoj su velike. Može se raditi na projektima ili na pozicijama koje su odgovorne za druga tržišta, sa mogućnošću da osoba ostane na svojoj lokaciji. Radimo u hibridnom modelu rada, imamo nov, renoviran poslovni prostor, koji je moderan, a ujedno topao i oslikava u potpunosti našu kompanijsku kulturu: otvorenost, fleksibilnost, jednakost i mesto je okupljanja zaposlenih.

Vrlo smo ponosni na našu letnju praksu, Summer’s Cool , gde mladi već nekoliko godima zaredom iz zemalja iz regiona imaju prilike da se upoznaju sa kolegama iz drugih zemalja, da nauče o kompaniji, načinu poslovanja, samoj kulturi, kao i da učestvuju na zajedničkom projektu koji, kao tim, predstavljaju na kraju same prakse. Mi imamo obavezu da mladima približimo posao u praksi i da im pomognemo da budu konkurentniji na tržištu rada. Ove godine sa ponosom slavimo 10 godina od nastanka Globalne Nestlé Needs Youth inicijative.

  • Šta bi o vašoj kompaniji kandidati trebalo da znaju ako apliciraju? Na koji način privlačite ljude?

Nestlé u Srbiji ima preko 700 zaposlenih – jedna je od najvećih FMCG inostranih kompanija u zemlji. Imamo jednu fabriku u Surčinu, u kojoj se, između ostalog proizvodi naš dobro poznati C brend, a proizvodimo i Thomy za ceo region. Naši brendovi su lideri u većini kategorija u kojima poslujemo i kontinuirano rastemo tokom godina.

Fabrika proizvodi za naše tržište, ali i za ostale zemlje regiona i Zero waste to landfil je, što znači da ne izbacuje nijedan komad otpada na deponije tokom proizvodnje i vraća potpuno čistu vodu u prirodni recipijent. Ujedno  koristimo 100% zelenu energiju, a u budućnosti će nam svi službeni automobili biti na hibridni pogon.

U toku je i izgradnja druge fabrike koja uskoro počinje sa radom, a gde će se proizvoditi prozvodi na biljnoj bazi sa lokalnim sirovinama.

Ulažemo jako puno u aktivnosti cirkularne ekonomije i pomažemo zajednici u kojoj poslujemo kroz projekat regenerativne poljoprivrede koji sprovodimo od 2021. godine i koja vodi računa o očuvanju zemljišta Zdravo rastimo je projekat koji živi preko 12 godina. Radimo i na ozelenjavanju pa nam je sledeća velika inicijativa da posadimo još oko 7.500 sadnica u novembru. Otvorena smo sredina, gde se neguje dvosmerna komunikacija, gde je poštovanje u srži naših vrednosti.

  • Kako radite na zadržavanju talenata?

Zaposleni, posebno mladi,  traže česte promene u poslu i razvoj karijere je jedan od ključnih faktora za zadržavanje talenata. To uključuje identifikaciju potencijalnih talenta, pružanje obuke i mentorstva i stvaranje jasnih prilika  za napredovanje unutar organizacije.

Konkurentnost kompenzacija i beneficija, koja pored zarade uključuje dodatne pogodnosti kao što su fleksibilno radno vreme, hibridni način rada, zdravstveno osiguranje, plaćeno odsustvo za očeve u prvom periodu života dece, dohrana za bebe do punih godinu dana starosti, u slučaju potrebe, podrška majkama pri povratku sa porodiljskog, fond solidarnosti, moderno radno okruženja, slobodan dan za početak škole i druge pogodnosti koje su važne za zaposlene. Stalno sagledavamo mogućnosti za uvodjenje novih benefita i relevantnost postojećih.

Pozitivno i lepo radno okruženje nam je izuzetno bitno, a to podrazumeva stvaranje okruženja koje neguje inkluzivnost, raznolikosti, timski rad, transparentnu komunikaciju, nagrađivanje postignuća zaposlenih, kao i podsticanje balansa između poslovnog i privatnog života. Važno je razumeti i podržati potrebe zaposlenih da bi se osiguralo njihovo zadovoljstvo. Osim toga, uključivanje zaposlenih u procese odlučivanja je nešto što se trudimo da  negujemo, a to povećava njihovu motivaciju i osećaj pripadnosti. Kontinuirano radimo na otvorenoj i transparentnoj komunikaciji. Naši zaposleni imaju pristup e- alatima gde pored klasičnog odlaska na trening, imaju bogat sadržaj koji im koristi u svakodnevnom radu i daljem razvoju. Unapređujemo procese praćenja performansi, gde je ključna uloga da zaposleni preuzme incijativu, zatraži feedback od kolega i koleginica i sa svojim linijskim menadžerom radi na svom razvojnom planu.

  • Da li i u kojoj meri imate izazov kada je u pitanju spajanje generacija u kompaniji? Na koji način ovo rešavate?

Timovi koji su različiti su najboIji timovi. Tako je i sa spajanjem generacija. Lepota je kada imate zaposlene različite u svakom smislu te reči, a koji se uklapaju i stvaraju zajedno. Različitosti su od pola, samog načina razmišljanja, godišta, pa i godina iskustva. Važno je razumeti karakteristike, vrednosti i preference različitih generacija koje rade u kompaniji. To uključuje razumevanje razlika u komunikacijskim stilovima, radnim preferencijama i očekivanjima od poslodavca. Zaposleni sa većim radnim iskustvom mogu da dele svoje iskustvo i stručnost sa mlađim kolegama, dok mlađi zaposleni mogu da pruže svež pogled na stvari. Podsticanje timskog rada i saradnje između različitih generacija je nešto što  jača stvaranje međugeneracijskog razumevanja i poverenja.

Kontinuirano učenje i razvoj svih zaposlenih, bez obzira na generaciju je ključan i ono što je bitno je da svako ima priliku da doprinose jer se onda razvija osećaj pripadnosti i uticaja na donošenje odluka unutar kompanije.

  • Zašto HR ne spava?

HR ne spava jer je deo svih procesa vezanih za zaposlene, od perioda pre nego što zaposleni dođu u kompaniju, pa tokom celog perioda njihovog rada. HR je partner biznisu, često rešava ad hoc teme koje zahtevaju brzu reakciju, kao što su odgovori na razna pitanja vezana za procese rada i koja su vezana za zaposlene. HR timovi često su uključeni u promene i transformaciju organizacije i to zahteva dobru pripremu i veliku brigu o svakom pojedincu.

U današnje vreme je velika tema kako zadržati zaposlene i tu HR ima veliku i ne tako laku ulogu, sa čime se i mi suočavamo. To nam je  i prilika  da radimo na novim rešenjima, još personalizovanijem odnosu sa zaposlenima i da ojačamo komuniikaciju unutar kompanije.

HR-u je potrebno da bude vrednovan, da se razume uloga koju ima, a  trebalo bi da spava kako bi bio u mogućnosti da bude pokretač promena. HR timovi su neretko smatrani zaposlenima na prvoj liniji i mislim da treba da obratimo veliku pažnju na njihovu psihološku bezbednost posebno jer su  svakodnevno tu prvi da se nađu, odgovore na mnoga pitanja ili upute na osobe koje mogu da  pomognu.  

Na kraju dana da bi mirno spavali, po meni je bitno da je svaka odluka sagledana sa više strana, da je dobro pripremljena, da se sve radi uz transparentnu komunikaciju i uz primenu principa naše ključne vrednosti poštovanja samog zaposlenog/ne.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fresh news! Our first newsletter is ready! ✉️

X